Mebelleri gurnamak.

Taýýarlanan mebelleri , Mary welaýatyndaky we Aşgabat, Türkmenabad şäherindäki müşderilerimiziň öýlerinde gurnaýarys. Çalt we ýokary hilli düzýäris we gurnaýarys.

Abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek.

Müşderi tarapyndan satyn alynan materiallar bilen, owadan we hilli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirýäris, ýa-da müşderiniň rahatlygy üçin, gurluşyk materiallaryny özümiz satyn alýarys. Jaýlaryň abatlaýyş işlerini, dizaýn boýunça ýa-da dizaýnsyz ýerine ýetirýäris.